Hướng dẫn sử dụng phần mềm Teamviewer

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Teamviewer

Như các bạn đã biết phần mềm Teamviewer là một phần mềm truy cập máy tính từ xa và là một phần mềm chia sẻ màn hình rất hay.

Bước 1: Cài đặt phần mềm Teamviewer

Đầu tiên bạn download phần mềm Teamviewer tại đây: https://www.teamviewer.com/vi/ta%CC%89i-ve/windows/
Sau khi download xong bạn tiến hành cài đặt.Bạn chạy file TeamViewer_Setup_vi.exe vừa tải về.

Bạn chọn” Personal/Non-commer cial use ” rồi ” Accept-Finish” nhé

Sau khi cài đặt xong Teamviewer thành quả của bạn là đây

 

Bước 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm Teamviewer 

Đầu tiên vùng khoanh đỏ mình đánh dấu 1 đó là ID và pass Teamviewer của bạn.Khi bạn cần giúp đỡ bạn chỉ cần bật Teamviewer của mình và đưa ID và pass của mình cho họ là họ có thể điều khiển máy tính của bạn từ xa.

Thứ 2 là vùng khoanh đỏ là ID Teamviewer của người mình muốn giúp đỡ

Khi bạn muốn giúp đỡ ai đó.Bạn chỉ cần nhập ID teamviewer vào mục 2.Sau đó Click vào “Connect to partner”

Màn hình “TeamViewer Authentication” xuất hiện.Bạn lấy “Pass” mà người kia đưa cho bạn.Sau đó Click vào “Log On”

Nguồn: https://phamdo18.com/huong-dan-su-dung-teamviewer/

Game Flip Image (Free)

(Bản miễn phí) Game Lật hình bản tìm các cặp giống nhau trên PowerPoint
Miễn phí

Game Puzzle (Xếp hình thông minh)

Slide mô phỏng của trò chơi xếp hình, người chơi phải xem ảnh gốc và xếp các hình cho trước đúng với ảnh gốc.
100 50