Bài giảng Family and Friends 1 (Phiên bản 15 Units)

Bài giảng Family and Friends 1 (Phiên bản 15 Units)

BÀI GIẢNG theo chương trình được chia ra làm 6 Lessons:
Gồm 6 bài giảng: 

  • Slide 1: (Lesson 1) Words 
  • Slide 2: Lesson 2) Grammar 
  • Slide 3: (Lesson 3) Song.
  • Slide 4: (Lesson 4) Phonics
  • Slide 5: (Lesson 5) Listening and Speaking Skills
  • Slide 6: (Lesson 6) Reading and Writing Skills 

Toàn bộ GIÁO TRÌNH đều có phần WORKSHEET và GAME bổ trợ. 

 

300 200

Bao gồm:

  • 15 Units
  • Skill questionnare
  • Worksheet

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 177 người mua

Game Ai Là Thông Thái

Mô phỏng từ game ai là triệu phú phiên bản noel cho phép người chơi trả lời 15 câu hỏi
200 100

Game BigWin

Game mô phỏng máy Slot Machine cho phép người chơi tạo ra ngẫu nhiên điểm số và chiến thắng với điểm số cuối cùng của mình khi trả lời đúng các câu hỏi
100 50