Bài giảng Family and Friends 2 (Phiên bản 15 Units)

Bài giảng Family and Friends 2 (Phiên bản 15 Units)

Trong công tác giảng dạy ngày nay, chắc chắn quý thầy cô rất rất cần bộ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ POWERPOINT để việc dạy học trở nên chuyên nghiệp, bài giảng có sự thu hút. Học sinh rất dễ dàng tiếp thu bài học thông qua hình ảnh và âm thanh. 
Để phục vụ quý thầy cô, Jenny đã soạn bộ BGĐT theo chương trình sách FAMILY AND FRIENDS 2 để thầy cô sử dụng. Thầy cô hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo ý của mình. 


Bộ BGĐT theo chương trình FAMILY AND FRIENDS 2 bao gồm 15 bài học.
1. Our new things.
2. They’re happy now!
3. I can ride a bike!
4.  Have you got a milkshark?
5.  We’ve got English!
6. Let’s play after school!
7. Let’s buy presents!
8. What’s the time?
9. Where does she work?
10. It’s hot today!
11. What are you wearing?
12. You’re sleeping!
13. Look at all the animals!
14. Look at the photos!
15. Well done!

Mỗi đơn vị bài học (Unit) gồm các bài giảng nhỏ (Lesson) 

  • Slide 1: (Lesson 1) Words 
  • Slide 2: (Lesson 2) Grammar 
  • Slide 3: (Lesson 3) Song.
  • Slide 4: (Lesson 4) Phonics
  • Slide 5: (Lesson 5) Listening and Speaking Skills
  • Slide 6: (Lesson 6) Reading and Writing Skills

Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, công tác tốt trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

400 300

Bao gồm:

  • 15 Units
  • Skill questionnare

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 166 người mua

Game đây là gì

Game sử dụng cho bảng tương tác, bấm vào ô trống và điền đáp án sau đó so sánh với kết quá.
150 75

Game tìm hình Halloween

Game nhanh mắt tìm hình đúng trong các hình bị che khuất
100 50

Game ô chữ

Game gồm 10 slide tương ứng với các chữ gồm 2 đến 10 chữ cái.
100 50