Game Flip Image Adventure (Full)


 
 
Lưu ý:
 1. Game có chứa code nên không copy sang các slide khác, không chỉnh sửa các dối tượng hay marco có trong slide.
   
 2. Khi bắt đầu slide có hiện bảng enable marco Thầy Cô bấm đồng ý để powerpoint cho phép chạy marco của slide đó.
  Tùy từng phiên bản powperpoint khác nhau sẽ có bảng thông báo khác nhau, Thầy Cô có thể lên mạng gõ từ khóa “enalble marco + với phiên bản powerpoint đang sử dụng”

 1. Game hỗ trợ tốt nhất từ phiên bản powerpoint 2013 trở lên, nếu Thầy Cô không sử dụng được vui lòng nâng cấp lên bản 2013. Link hướng dẫn: http://chuchuviet.com/blog/tai-microsoft-office-2013-post-2.html
200 100

Bao gồm

 • Slide thay thế 3 hình ảnh
 • Slide thay thế 4 hình ảnh
 • Slide thay thế 5 hình ảnh
 • Slide thay thế 6 hình ảnh
 • Slide thay thế 7 hình ảnh
 • Slide thay thế 8 hình ảnh
 • Slide thay thế 9 hình ảnh
 • Slide thay thế 10 hình ảnh
 • Slide game Adventure 5 level
 • Video hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 26 người mua

Football game

Lần lượt mỗi đội đá 1 quả, ai trả lời đúng sẽ đá vào lưới giành 1 điểm
100 50

Bộ sản phẩm Teaching Kit (Dùng thử)

Bộ sản phẩm Teaching Kit – Bộ công cụ dạy học dành cho quý Thầy Cô và Phụ Huynh.
Miễn phí

Trọn bộ sản phẩm Teaching Kit

Bộ sản phẩm Teaching Kit – Bộ công cụ dạy học dành cho quý Thầy Cô và Phụ Huynh.
1500 999