[Game Halloween 2019] Magic Ball

[Game Halloween 2019] Magic Ball
  • Trả lời câu hỏi với 4 đáp án với hình ảnh.
  • Không giới hạn số lượng slide.
  • Nhân đôi slide có đáp án đúng cho sẵn.
  • Mỗi câu hỏi bắt đầu  khi click vào quả bóng sẽ hiện ra câu hỏi và câu trả lời, trả lời đúng sẽ vượt qua câu hỏi

100 50

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 36 người mua

[Game Halloween 2019] Happy Halloween

1 tựa game trả lời câu hỏi với 4 đáp án.
100 50

Flash card và Slide về chủ đề Body (part 2)

Gửi tặng các thầy cô và quý phụ huynh bộ học tiếng anh về chủ để cơ thể (phần 1)
Miễn phí

Flash card và Slide về chủ đề Body (part 1)

Gửi tặng các thầy cô và quý phụ huynh bộ học tiếng anh về chủ để cơ thể (phần 1)
Miễn phí