Game Hunting

Game Hunting

Thay các câu hỏi và đáp án đúng, sau đó đổi vị trí đáp án cho nhau,

Sử dụng chuột hoặc bảng tương tác để bắn hạ mục tiêu để qua các màn chơi (tổng cộng 3 màn chơi). Bắn hạ và trả lời đúng các câu hỏi sẽ chiến thắng

150 100

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 32 người mua

Game Ring the golden bell

Game mô phỏng trò chơi rung chuông vàng.
100 50

Game tô màu

Game gồm 9 hình cho phép người chơi chọn và  tô màu theo ý muốn. Có thể random màu ngẫu nhiên hoặc reset màu 
100 50

Game Snow man and bear

Game di chuyển các hình với đáp án đúng, so sánh và đưa ra kết quả cuối cùng.
100 50