Game nhớ hình và tìm hình với đáp án đưa ra

Game gồm slide gốc và slide làm sẵn chủ đề animals. Thầy cô có thể tải về và làm theo hướng dẫn trong video để có thể sử dụng

50 0

Bao gồm

  • Slide chủ để animals
  • Slide gốc
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Review

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 354 người mua

Alphabet Activities For Preschool or Kindergarten

Luyện tập nội dung phần Alphabet theo giáo trình  Everybody Up (stater)
50 30

Game tìm hình

Game tìm hình đúng với chữ được đưa ra
Miễn phí

Game Finding Nemo

Game trả lời các câu hỏi, trả lời đúng sẽ chiến thắng và tìm ra được Nemo
Miễn phí