Game PowerPoint Picking Apples

Game trả lời câu hỏi bằng cách hái táo. đúng được + 1 quả, sai không được cộng.
Có thể tùy biến số lượng câu hỏi bằng cách xóa hoặc copy quả táo và số lượng slide tương ứng.

100 50

Bao gồm

  • Slide game
  • Video giới thiệu+ hướng dẫn

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 38 người mua

[Free] Game PowerPoint Finding Picture

Game tìm hình với đáp án được đưa ra trước.
Miễn phí

[Game] Đường lên đỉnh Olympia

Game đường lên đỉnh Olympia phiên bản Powerpont
400 200

5 template halloween

Chuchuviet gửi tặng quý thầy cô 5 template halloween
Miễn phí