Bài giảng Family and Friends 3 (Phiên bản 15 Units)

Bài giảng Family and Friends 3 (Phiên bản 15 Units)

Trong công tác giảng dạy ngày nay, chắc chắn quý thầy cô rất rất cần bộ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ POWERPOINT để việc dạy học trở nên chuyên nghiệp, bài giảng có sự thu hút. Học sinh rất dễ dàng tiếp thu bài học thông qua hình ảnh và âm thanh. 
Để phục vụ quý thầy cô, Jenny đã soạn bộ BGĐT theo chương trình sách FAMILY AND FRIENDS 3 để thầy cô sử dụng. Thầy cô hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo ý của mình. 


Bộ BGĐT theo chương trình FAMILY AND FRIENDS 3 bao gồm 15 bài học.
1.    They’re from Australia!
2.    My weekend
3.    My things
4.    We’re having fun at the beach!
5.    A naughty monkey!
6.    Jim’s day
7.    Places to go!
8.    I’d like a melon!
9.    What’s the fastest animal in the world?
10.    In the park!
11.    In the museum.
12.    A clever baby
13.    The Ancient Egyptians
14.    Did you have a good day at school?
15.    Our holiday!

Mỗi đơn vị bài học (Unit) gồm các bài giảng nhỏ (Lesson) 

  • Slide 1: (Lesson 1) Words 
  • Slide 2: (Lesson 2) Grammar 
  • Slide 3: (Lesson 3) Song.
  • Slide 4: (Lesson 4) Phonics
  • Slide 5: (Lesson 5) Listening and Speaking Skills
  • Slide 6: (Lesson 6) Reading and Writing Skills

    Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, công tác tốt trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

400 300

Bao gồm:

  • 15 Units
  • Skill questionnare

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 145 người mua

Bài giảng Family and Friends 2 (Phiên bản 15 Units)

Bộ bài giảng điện tử được trên PowerPoint theo chương trình Family and Friends 2. (Phiên bản 15 Units)
400 300

Game đây là gì

Game sử dụng cho bảng tương tác, bấm vào ô trống và điền đáp án sau đó so sánh với kết quá.
150 75

Game tìm hình Halloween

Game nhanh mắt tìm hình đúng trong các hình bị che khuất
100 50