Game PowerPoint Lottery

2 đội chơi quay điểm ngẫu nhiên, trả lời  đúng sẽ được + số điểm tương ứng
Slide gồm 15 câu hỏi 2 dạng: Quiz và Question
Xem video để biết thêm chi tiết

 

300 100

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 35 người mua

Game PowerPoint Picking Apples

Game hái táo, không giới hạn bộ câu hỏi
100 50

[Free] Game PowerPoint Finding Picture

Game tìm hình với đáp án được đưa ra trước.
Miễn phí

[Game] Đường lên đỉnh Olympia

Game đường lên đỉnh Olympia phiên bản Powerpont
400 200