Game Question and Answer style Halloween

Game Question and Answer style Halloween

Mẫu hồm 4 dạng thay câu hỏi, hoặc hình ảnh sau đó trả lời đáp án đúng, nhân đôi slide nếu muốn thêm câu hỏi.

50 30

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 33 người mua

Game Hunting

Sử dụng chuột hoặc bảng tương tác để bắn hạ mục tiêu để qua các màn chơi
150 100

Game Ring the golden bell

Game mô phỏng trò chơi rung chuông vàng.
100 50

Game tô màu

Game gồm 9 hình cho phép người chơi chọn và  tô màu theo ý muốn. Có thể random màu ngẫu nhiên hoặc reset màu 
100 50