[Miễn Phí] Game Ong thông thái

Game chọn đáp án với từ còn thiếu rất thích hợp với ghi nhớ từ, có thể sử dụng cho cả tiếng Anh và tiếng Việt. Xem video để biết cách sử dụng

 

30 0

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 385 người mua

Worksheet 4 màu red - blue - green - yellow

Đây là bài học đầu tiên trong series dạy học tiếng anh cho các bạn nhỏ của cô Jenny. Bài học này chúng ta sẽ học về 4 màu sắc cơ bản: red, blue, yellow, green.
Miễn phí

Game nhớ hình và tìm hình với đáp án đưa ra

Game nhớ hình và tìm hình với đáp án đưa ra
Miễn phí

Alphabet Activities For Preschool or Kindergarten

Luyện tập nội dung phần Alphabet theo giáo trình  Everybody Up (stater)
50 30