SPACE SHIP

SPACE SHIP

Game sử dụng chuột hoặc bảng tương tác để bắn hạ các tàu không gian đang xâm chiếm trái đất, khi bắn chúng sẽ phải trả lời câu hỏi của người hành tinh đưa ra, trả lời đúng phi thuyền sẽ bị bắn hạ
Game gồm 10 câu hỏi với 3 dạng câu hỏi, thay hình ảnh, câu hỏi và đáp án cho mỗi dạng
Dạng 1: Đáp án đúng sai, thay hình ảnh và đáp án đúng ở ô đúng, đáp án sai ở ô sai

Dạng 2: Câu hỏi và chọn hình đúng. thay câu hỏi và hình tương ứng với hình mẫu
Dạng 3: Câu hỏi đúng sai, thay hình và đáp án sau đó trả lời đúng hoặc sai

50 25

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 45 người mua

Game đào vàng

Người chơi chọn một một trong các tài nguyên, sau đó trả lời câu hỏi được đưa ra
50 25

Letter A Worksheets & Free Printables

Mỗi buổi học 1 chữ cái cùng các hoạt động tô, vẽ, cắt, dán sẽ làm các bạn nhỏ học và chơi thật vui mà ghi nhớ lại rất sâu sắc.
Miễn phí

Game Kiến chăm chỉ

Game câu hỏi chọn từ còn thiếu ở ô trống mô phỏng chú kiến chăm chỉ
100 75