Game Kiến chăm chỉ

Game Kiến chăm chỉ

Game câu hỏi chọn từ còn thiếu ở ô trống mô phỏng chú kiến chăm chỉ
Game gồm 2 phiến bản: + sao và + điểm

Phiên bản + sao sẽ giới hạn 15 câu hỏi 

Bước 1: Thay hình ảnh câu hỏi của chú khỉ

 

Bước 2: Thay chữ của chú kiến. Để 1 từ còn thiếu Ví dụ Parrot thiếu chữ r sẽ thành par..ot


Bước 3: Điền đáp án đúng sai dựa trên chữ cho sẵn ở các giỏ, giỏi có chữ đúng sẽ điền đáp án đúng, sai điền đáp án sai


 

Bước 4: Lặp lại với các slide còn lại, sau khi thay xong có thể tráo các slide cho nhau bằng cách kéo thả slide đó ở vị trí mong muốn 

 

Mẹo: Giữ file gốc để lần sau biết được đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai. Game giới hạn 15 câu hỏi
 

Phiên bản + điểm không giới hạn câu hỏi: Đúng được cộng điểm, sai bị trừ điểm
 

  • Trong game có 3 slide tương ứng với các đáp án đúng sai lần lượt ở các giỏ, hầy cô muốn câu hỏi đáp án đúng nào thì nhân đôi slide chưa đáp án đúng đó
  • Các bước thay câu hỏi tương tự như bản + sao

Lưu ý

Game có chứa code nên không copy sang các slide khác, không chỉnh sửa các dối tượng hay marco có trong slide.

Khi bắt đầu slide có hiện bảng enable marco Thầy Cô bấm đồng ý để powerpoint cho phép chạy marco của slide đó.
Tùy từng phiên bản powperpoint khác nhau sẽ có bảng thông báo khác nhau, Thầy Cô có thể lên mạng gõ từ khóa “enalble marco + với phiên bản powerpoint đang sử dụng”

Game hỗ trợ tốt nhất từ phiên bản powerpoint 2013 trở lên, nếu Thầy Cô không sử dụng được vui lòng nâng cấp lên bản 2013. Link hướng dẫn: http://chuchuviet.com/blog/tai-microsoft-office-2013-post-2.html

100 75

Bao gồm 2 phiên bản

  • Cộng sao
  • Cộng điểm

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 31 người mua

Bài giảng Family and Friends 3 (Phiên bản 15 Units)

Bộ bài giảng điện tử được trên PowerPoint theo chương trình Family and Friends 3. (Phiên bản 15 Units)
400 300

Bài giảng Family and Friends 2 (Phiên bản 15 Units)

Bộ bài giảng điện tử được trên PowerPoint theo chương trình Family and Friends 2. (Phiên bản 15 Units)
400 300

Game đây là gì

Game sử dụng cho bảng tương tác, bấm vào ô trống và điền đáp án sau đó so sánh với kết quá.
150 75