Game Zombie Race

Game Zombie Race

Game sử dụng cho bảng tương tác, 2 đội sẽ nhanh tay chọn đáp án đúng, đội nào chọn đáp án đúng trước sẽ được di chuyển. bên nào về đích trước sẽ chiến thắng

2 đội sẽ chọn đáp án đúng nhanh nhất

đội nào trả lời đúng sẽ được di chuyển (nút Team a Run- đội a di chuyển; question: hiện câu hỏi; Team B Run- đội B di chuyển)
Đội nào về đích trước sẽ chiến thắng

150 70

Hướng dẫn nạp sao

Hoặc gọi số: 0963 642 993 để được hỗ trợ
(Giờ hành chính)


Đã có 32 người mua

Game Question and Answer style Halloween

Mẫu hồm 4 dạng thay câu hỏi, hoặc hình ảnh sau đó trả lời đáp án đúng
50 30

Game Hunting

Sử dụng chuột hoặc bảng tương tác để bắn hạ mục tiêu để qua các màn chơi
150 100

Game Ring the golden bell

Game mô phỏng trò chơi rung chuông vàng.
100 50